van 'de hej' naar 'het berenveld'

Totstandkoming

De wandelroute ‘Le Projet de Dorplein’ is door (de werkgroep wandelroute van) Buurtbeheer Dorplein Uniek (en andere vrijwilligers) ontwikkeld met medewerking van IVN Cranendonck, heemkundekring De Baronie van Cranendonck, SRE, Zinkfabriek Budel-Dorplein. Op open Monumentendag 2007 is de wandelroute officieel geopend door wethouder F. Strik van de gemeente Cranendonck en gepresenteerd aan het publiek. De werkgroep wilde aanvankelijk ook informatieborden plaatsen bij bijzondere objecten. Er was echter niet voldoende budget (de werkgroep wandelroute bestaat geheel uit vrijwilligers) om dit te realiseren. Dankzij de steun van Nyrstar (‘de Zink’) werd het mogelijk om deze informatieborden, voorzien van qr-code (de je linken aan een website voor meer, uitgebreide, informatie) alsnog te realiseren.
De presentatie van deze informatieborden, die de wandelroute ‘Le Projet de Dorplein’ compleet maakt, vond plaats op open Monumentendag 2012. In het kader van het 120 jarig bestaan van de zinkfabriek bood directeur F. Terwinghe de informatieborden aan, aan de burgemeester van Cranendonck mevr. M. Vermue.

Het project infoborden wandelroute ‘Le Projet de Dorplein’ kwam tot stand dankzij de financiële medewerking van Nyrstar Budel. Zij sponsorden het project.
Als vrijwilligers werkten mee: Jac Biemans, Tjeu Cox, Wim Cremers, Harrie Jaspers, Louis Slangen, Philomene Timmermans, Frans Soers, Wimke Houthuyzen en Jack Roosen.

Een woord van dank is op zijn plaats voor de grondeigenaren op wiens grond de borden staan, maar ook voor de medewerking die ze vaak verleenden bij de voorbereidingen op het project.
Verder de coördinator en leden van Buurtbeheer Dorplein uniek, Directeur dhr. F. Terwinghe voor het aanbieden van het cadeau aan Dorplein en C. Hermans van Nyrstar voor de prettige samenwerking tijdens de voorbereiding en uitvoering van het project.

De informatie van de wandelroute en de website ‘Le Projet de Dorplein’ is ontleend aan heemkundekring de Baronie van Cranendonck, boek Budel en Cranendonk voorheen en thans (S.H. Winkelmolen), boek 100 jaar zinkproduktie in nederland (W. Blom), de Aa-kroniek, Harrie Jaspers en mondelinge informatie van (oud) bewoners van Budel-Dorplein.

Opbouwende kritiek, met als doel verbetering van de wandelroute en/of deze website, is steeds welkom.

prdorpleinuniek@gmail.com

 


Theme by Ali Han | Copyright 2024 Le Projet de Dorplein | Powered by WordPress | Managed by Jack Roosen