van 'de hej' naar 'het berenveld'

De Witte Villa

Dit rijksmonument wordt in Dorplein ‘De Witte Villa’ genoemd.
Het is in 1898 gebouwd voor een van de directeuren van de zinkfabriek, ir. Emile Dor, met een landschapstuin in Engelse stijl en prachtig smeedijzeren sierhekwerk. Het gebouw heeft in tegenstelling tot de meeste gebouwen in Dorplein gevels met sierpleister, overhoekse tegels, pilasters, versierde ramen en deuromlijstingen. Het kent een eclectische stijl met Neorenaissance elementen. De villa en de kerk staan op één zichtlijn en haaks op de Hoofdstraat, toentertijd halverwege het dorp.

Op 15 oktober 1892 vestigde ir. Emile Dor, de medestichter van de zinkfabriek, zich in Budel tot ‘De Witte Villa’ klaar was. Ir. Emile Dor zelf tekende ‘Le Projet de Dorplein’, het plan voor de bouw van fabriek en dorp. In 1911 werd hij directeur van de zinkfabriek in Rotem, maar bleef in ‘De Witte Villa’ wonen tot in het midden van de jaren dertig. Hij overleed in 1941 op 79-jarige leeftijd in Luik. Daarna is de villa voor allerlei doeleinden in gebruik geweest.

Links van ‘De Witte Villa’ ligt het koetshuis met dienstwoning. Daarachter lagen vroeger de stallen. Oorspronkelijk was het linkergedeelte van de villa lager. Dit was de woning voor personeel. Er was ook een gebouw met buitentoiletten.

‘De Witte Villa’ was op 9 september 2012 het toneel voor de opening van de Open Monumentendag en de presentatie van de informatieborden in de wandelroute Le Projet de Dorplein. Onder de aanwezigen waren burgemeester mevr. Marga Vermeu van de gemeente Cranendonck die de Open Monumentedag opende, directeur dhr. Francis Terwinghe van Nyrstar die de informatieborden aanbood aan Budel-Dorplein. Ook waren aanwezig Christian, Francoise en Xavier Dor.  Verder waren de vrijwilligers en tal van belangstellenden aanwezig op de opening van de Open Monumentendag.


Theme by Ali Han | Copyright 2024 Le Projet de Dorplein | Powered by WordPress | Managed by Jack Roosen