van 'de hej' naar 'het berenveld'

’t Routje

’t Routje dankt zijn naam aan de voormalige smalspoorverbinding tussen Station Budel (te Schoot gelegen) en de zinkfabriek.
Op dinsdag 16 augustus 1892 startte men met het uitzetten van een dijk van het station naar de geplande fabrieksterreinen. Dat waren in feite de eerste werkzaamheden voor de fabriek! Het was een ‘Decauville spoor’ met een spoorwijdte van 600 mm.
Smalspoorlijnen vormden de verbinding tussen station, fabriek en kanaal. Het smalspoor werd vooral gebruikt voor het vervoer van kolen en personeel. Er werden personenwagons aan gehangen als dat nodig was. De straat ’t Routje ligt op een gedeelte van het tracé.

Op het bedrijfsterrein zelf bevonden zich ook vele kilometers smalspoorlijn. In totaal zo’n 42 km. In 1917 is er een normaalspoor aansluiting gekomen. In 1951 werden de smalsporen vrijwel geheel opgebroken. Budel-Dorplein heeft nog steeds een heel breed ‘weggedeelte’. Dat is te danken aan de aanwezigheid van het smalspoor (nu fietspad) dat langs de Hoofdstraat liep.


Theme by Ali Han | Copyright 2024 Le Projet de Dorplein | Powered by WordPress | Managed by Jack Roosen