van 'de hej' naar 'het berenveld'

Mariakapel

Deze kapel is gebouwd voor een Mariabeeld dat geschonken werd uit dankbaarheid.
Het is ontworpen door Toon Schets en gebouwd door twee gepensioneerde medewerkers van de K.Z.M. (Kempensche Zink Maatschappij), die het materiaal beschikbaar stelde, in 1957.
In 1988 is het gerestaureerd en op de gemeentelijke monumentenlijst gezet.
Het beeld Madonna met Kind (behoedster van de kinderen en hun moeders) is gemodelleerd door Jean Adams uit Ell en door Joep Thiessen – ook van het Geuzendijk monument – uit hout gemaakt.
Het hekwerk voor het glas is er helaas moeten komen om vernieling door vandalen te voorkomen.

Ingenieursvilla’s

Aan de overkant liggen twee ingenieursvilla’s uit 1917.
Hoofdstraat 109 en 110. Ze zijn elkaars spiegelbeeld.

Kamp

Op de hoek Hoofdstraat, Sepulchrestraat en Liedekerkestraat was in de Eerste Wereldoorlog een interneringskamp voor Belgische militaire vluchtelingen. Het kamp bestond uit houten barakken, die later zijn gesloopt. De stenen dienstgebouwen zijn verbouwd tot kleine woningen.


Theme by Ali Han | Copyright 2024 Le Projet de Dorplein | Powered by WordPress | Managed by Jack Roosen